Er du interesseret i at investere i Tyskland? Så ser vi hos BDG glade for at stå parat med viden og råd. Vi har i det efterfølgende samlet informationer over fordele og udfordringer ved at investere i Tyskland. Kontakt os gerne for en detaljeret rådgivning.

Helt generelt er der en international opfattelse af at Tyskland er et attraktivt sted at investere, både pga. landet selv, men også fordi der sker megen teknisk innovation i Tyskland. Derfor kommer det ikke som nogen overraskelse, at store investorer for tiden ønsker at højne deres engagement netop her. Alle undersøgelser understøtter denne trend og man går nu ud fra, at ca. 1/3 af alle investeringer i Tyskland kommer fra udlandet.

Drevet af en stœrk industritradition, er Tyskland vokset til at vœre verdens fjerde største økonomi. Som en førende nation inden for teknisk innovation, er Tyskland desuden blevet verdens næststørste eksportør, kun overgået af Kina. Dertil kommer, at Tyskland huser 37 af verdens største 500 firmaer og at landet gør meget for at vœre et investerings-venligt land.

Infrastrukturfordele er blevet nœvt, men en betydelig fordel i Tyskland er også, at der stadig er enorme muligheder i fast ejendomme og uudnyttede kapaciteter fordelt over landet. Sikkert er priserne i Berlin stegt enormt, isœr i de sidste 5-8 år, men der er stadig mange flere muligheder forat finde kontor- eller produktionslokaler til en meget (!) mere fordelagtig pris end fx i København. Det samme gœlde for store dele af det tidligere Østtyskland, hvor der slumrer potentialer, som bare venter på at blive løftet.

I nœppe et andet land er forholdene for investeringer så solide og kalkulérbare, som i Tyskland. Der er ingen tradition for omvœltninger og selv demonstrationer (som i Frankrig) kender man her nœppe. I de seneste år gøres der også meget ud af at tale bedre engelsk, sådan at det dalige tillige forenkles markant.

Når man ser på de områder, hvor udenlandske investeringer tydeligt er koncentretet, kommer man ikke udenom de 6 store tyske byer: Berlin, Köln, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf og München. På disse byer fordeles ca. 60% af alle årlige tyske investeringer (udenlandske som indlandske).

Meget afhœngig af, hvilken form for investering der påtœnkes, bør man indhente rådgivning. BDG kan hjœlpe isœr, hvis det kommer til direkte firma-investeringer eller fast ejendom. Som sådan plejer vi at definere en søgeprofil i en personlig samtale og så præsentere kunden for attraktive og passende muligheder. Rene finansinvesteringer kan vi af juridiske grunde selv ikke tilbyde, men kan igen henvise til banker og institutter, som vi samarbejder med.

Enhver seriøs investor vil altid søge efter en balance imellem opportunitet og risiko. Selv når det er evident, at rammebetingelserne i Tyskland er sunde og stablie, må det ikke undervurderes, at konkurrencen hernede er hård og at det kræver stor vedholdenhed, at etablere nye koncepter.

Også må det nœvnes, at den demografiske situation i Tyskland er tankevœkkende; befolkningen bliver stadig œldre og fertiliteten ligger på beskedne 1,4. Den eneste grund til at Tysklands befolkning vokser lige nur, er immigrationen.

Dertil kommer, at den almene situation i Tyskland delvist er præget af velstand og dermed af en mœthedsgrad, som fx er helt anderledes i mange østeuropæiske lande. Dette har – sammen med historiske sœromstændigheder – ført til en meget stœrk velfœrdsmodel, som her og der kan betyde en vis træghed. Så snart en virksomhed overstiger antallet af 50 ansatte gœlder der fx meget skarpe regler for hvornår man kan fyre en ansat – det er som regel meget mere besvœrligt (og dyrt) end i Danmark.

Afsluttende kan man på denne mere kritiske betragtning henvise til at Tyskland i nogle henseender ikke er så hurtig, som skandinaviske lande og at der kan vœre en mangel på dynamik. På den anden side dog, at denne egenskab med til at udligne økonomisk volatilitet, som senest oplevet uder finans- og EURO-kriserne. I begge tilfœlde reagerede den tyske økonomi først 2-3 år senere med svage dyk men kom så efter ca. 5 år igen højere op en før kriserne. Dette er måske kendetegnende for Tyskland på et helt overordnet plan…