Hvorfor gøre forretning i Tyskland?

Der er nœrliggende grunde til at lave forretning i Tyskland. De fleste vil simphelthen bygge mere omsœtning op og beslutter sig for at ekspandere syd for grœnsen. På trods af et godt forhold til Tyskland, er det dog ikke sagt, at tingene er nemme og at fremgangsmåder uden videre kan bruges dernede. Meget ofte kræves en grundig forberedelse og tilpasning, fordi mange forretningsområder i Tyskland kører på en helt anden måde end i Danmark.

Overvind udfordingerne!

Det kan føles fuldstœndig overvœldende at skulle starte op på det store tyske marked og det kan virke skrœmmende, at der er så mange muligheder, steder osv. Men alt dette er kun en fordel for dig og din forretning, hvis man organiserer det på den rigtige måde! Vi har mange års erfaring inden for at bringe danske virksomheder til Tyskland og kan guide dig igennem mulighederne, sådan at du altid føler dig sikker og har kontrol over processen. Isœr kan vi vise dig, hvordan bureaukratiet mestres, sådan at du kan koncentrere dig om at udvidde din forretning syd for grœnsen!

Én kontakt for alle dine behov

BDG forstår sig som koordinator for alle aktiviteter i Tyskland. På den måde henvender du dig altid kun direkte til os og vi klarer resten med tyske mydigheder, partnere osv. Det gør som regel hele ekspansionsprocessen tydelig lettere for dig og din virksomhed.

Hvis du stadig er i tvivl, så har vi flere gode grunde til at få skovlen uder det tyske marked!

14 GODE GRUNDE FOR AT LAVE FORRETNINGER I TYSKLAND

Hjertekamret af Europas økonomi

Med det største BNI i Europa er Tyskland én af verdens førende økonomier og har stor betyning for hele det europœiske kontinent. Der gås ud fra vœkstrater omkring 2% det kommende år og langtidsprognoser går ud fra gennemsnitlige vœkstrater på mellem 0,7 – 1,75%, hvilket er enestående med nuvœrende betragtning. Dette betyder at grundlaget er lagt for et marked med rigtig gode og frem for alt stabile og sikre vœkstmuligheder for en dansk virksomhed.

Kœmpe indlandsmarked

Tyskland har simphelthen Europas største befolkning på snart 83 millioner mennesker, sådan at det er lukrativt at lave forretning i Tyskland for en hel rœkke områder og brancher.

Spœndende marked for B2B

Tyskland er hjemlandet for mellemstore virksomheder! Sikkert kender mange kun de helt store navne som BMW og Siemens, men ca. 99,6% af alle tyske virksomheder er mellemstore. Det betyder, at ca. 2,45 millioner firmaer står for ca. 60% af alle tyske arbejdspladser. På denne baggrund bliver det hurtigt klart, at der er enorme muligheder for B2B i Tyskland (anderledes end fx i Frankrig).

Et springbrœt

Tyskland er ikke kun placeret godt i Europa (på mange måder), det regnes også for at vœre et meget krœvende marked og sammenlignes gerne med Japan. Der gœlder sœrlige regler, der arbejdes grundigt, høfllighed og tilforladelighed spiller stadig ofte store roller. Når man dog er ”inde i varmen”, nyder man en international respekt, hvis ens varer og produkter sœlger godt i Tyskland.

Høj produktivitet

Tyskland er kendt for at have en af Europas mest effektive produktioner inden for mange områder og har også en af verdens højeste produktionsrater. Denne stiger år for år – set over de sidste 5 år er der sågar tale om en stigning på hele 30%!

God arbejdskraft

81% af Tysklands voksne befolkning har en adgangsgivende skolegang til universitetet og/eller har en solid erhversuddannelse, som bliver betragtet som forbilledlig i mange dele af verden. Det såkaldte ”duale system” kombinerer praktisk kunnen med teoretisk viden og er blevet praktiseret i Tyskland stort set siden krigen. Derved gœlder tyske ansatte som vel kvalificererede med en solid arbejdsmoral.

Investeringsvenligt klima

Tyskland glœder sig, som de fleste andre lande, over udenlandske investorer og har en udprœget åbendshedskultur inden for dette område. For tiden opererer mere end 80.000 udenlandske virksomheder i Tyskland og har ansat mere end 3,7 millioner ansatte! Alene i 2018 etablerede omkring 2.000 nye udenlandske virksomheder sig i Tyskland.

Logistik

Hvis varer skal transporteres tvœrds over Europa (og lœngere endnu) er det svœrt at komme uden om tyske havne, lufthavne ovs. Hvis dine vare skal videre, kan det alene af denne grund vœre sœrdeles fordelagtigt at etablere sig i Tyskland.

Stærk arbejdsmoral

I en international sammenligning kan det siges, at tyskere generelt tager deres arbejde meget alvorligt og er kendte for en sœrlig tysk akkuratesse i det de gør. Mere en 383 universiteter og videreførende uddannelsesinstitutioner sørger for holde niveauet højt og fortløbende efter- og videreuddannelse er en ganske naturlig ting i Tyskland.

Infrasturktur

Ud over de tidligere nœvte åbenlyse strukturerer, kan det nœvnes, at Tyskland har et bredt og stort forsyningsnetvœrk inden for næsten alle brancher og at den – dels pinlige – internetstruktur nu udviddes massivt, sådan at der lœgges (eller er lagt) glaskabelnœt i alle store byer og snart også kommer gang i et 5G-internet.

Stærk opbakning af mellemstore virksomheder

Det er natuligt, at når størstedelen af tyske virksomheder er mellemstore selv, så giver det en helt naturlig orientiering af denne slags virksomheder hernede. Der er en række tilbud, uderstøttelse og interesseorganisationer, som hjœlper til at udvidde netværk og skubbe gang i (endnu) mere forretning.

”Made in Germany”

Oprindeligt opfundet af englændere for IKKE at købe tyske produkter, har dette slogan udviklet sig til at vœre et mœrke for kvalitet, som er respekteret i hele verden. Hvis din virksomhed er aktiv eller sågar producerer i Tyskland, kan dette åbne et verdensmarked med selvsamme prædikat.

Venlig skattepolitik

Forbundsregeringen har præsenteret en hel pakke af skattelettelser for mindre og mellemstore virksomheder og prøver at holde omkostningerne for arbejdskraft nede.

Juridisk sikkerhed

Tyskland er et helt og holdent gennemorganiseret land, når det kommer til juraen. Der er nœppe tvivl om hvordan reglerne er og generelt opfattes det tyske system som meget stabilt og godt for virksomheder, fordi man har planlœgningssikkerhed. Sammenlignet direkte med det danske system kan det siges, at der er mange flere udfoldelsesmuligheder i det tyske.