I løbet af årene og på baggrund af mange forskellige projekter, har vi udviklet nogle standarder og metoder, som højner virkningsgraden af vores arbejde og samtidigt gør det daglige arbejde mere koncentreret og effektivt – for alle parter.

Isœr, når det kommer til salgsarbejde, er ting som målgruppedefinition, salgsbudskab og salgsproces af stor bedydning. Dokumentationen af den tilbagemelding, som vi får fra de tyske beslutningstagere danner grundlaget for den videre proces og er til dens bestemmende for om ting skal tilpasses eller forandres.

I det følgende præsenterer vi nogle grundlœggende processer, som vi bruger på daglig basis. Vi har langt mere end dette, står derfor skal dette kun ses som et butiksvidue. Hvem der ønsker dybere indblik, må komme indenfor!

Det forstår sig selv, at vi ikke kan standardisere alle processer. Det gœlder isœr strategisk rådgivning, som er en meget mere personlig oplevelse, der bygger på tillid og ro. Alligevel har vi dog også her en „instrumentkasse“, som gerne og flittigt bruges til at nå ind til kernen af beslutningsprocesser eller problemstillinger.

Hos os er der ikke noget som er mejslet i sten og som en moderne, ejer-orienteret konsulentvirksomhed strœber vi altid efter en agil og fyldestgørende tilgang til tingene!