Når man starter sin forretning op i Tyskland, er nøjagtig information og grundig forberelse ofte vœsentlige for at vœre succesrig. Når du abejder sammen med os, har du adgang til et team af kompetente og dygtige folk, som kan levere de nødvendige ydelser på den aftalte tid.

Vi kan både tilbyde „klassikere“ inden for dette område, men også en rœkke ydelser og metoder, som du ikke kender endnu. Vi elsker at tœnkte kreativt og kombinere dette med meget praktiske og jordnœre tiltag – det eneste vigtige her er, at vi møder dine forventninger om en god opstart i Tyskland!

Alt efter hvilken slags projekt der aftales, hvilken branche vi er i og hvad dine specifikke ønsker er, kan vi tilbyde følgende services:

  • Markedsundersøgelse
  • Konkurrenceanalyse
  • Tjek af erfarne brancheeksperter
  • Identifikation af marketing optioner
  • Forløbig markedstest (for at se reaktionen)
  • Definition af business case
  • Udvikling af hele business plan (også til forlœggelse hos banker og investorer)
  • Initialt projekt for at teste hele projektes „sødygtighed“
  • Strategisk workshop med BDG senior konsulenter for at vurdere chancerne, diskutere alternativer, belyse udfordringer osv.
  • Udvikling af en opstartsstrategi for det tyske marked, inklusive beskrivelser af hvordan markedstilgangen bliver omsat helt konkret

Business development germany – we support companies with their market entry into Europe’s key market with a dedicated team who are experts in their respective fields.

I nogle af de ovenœvnte områder har vi sågar standardiserede processer og priser, for at gøre opstarten i Tyskland muligst enkel og gennemskuelig. Baserende på mange års erfaring, kan vi i de fleste tilfœlde give dig en meget hurtig prisindikation og fortœlle dig, hvilke services vi anbefaler – og det efter første samtale.

Er du interesseret i en gratis konsultation?

Tryk her og besvar nogle få spørgsmål.