Det er klart, at en effektiv salgsproces meget ofte står i centrum af en forretningsudvikling i Tyskland og derfor er et naturligt sted at starte. Vi har gennemført over 100 salgskampagner i Tyskland for udenlandske kunder og har på denne baggrund udviklet en metode, som er pragmatisk og systematisk, men alligevel giver plads til personligt engagement og passion på samme tid.

Alle vores salgsprojekter starter med en grundig forberedelse som bl.a. består af:

 • Produkt / Service trœning
 • Initalt interview
 • Gernnemgang af tidligere salgstilgange
 • Målgruppedefinition
 • Salgskanaler
 • Salgsredskaber (og meget mere!)

Omfanget af denne forberedelse afhœnger af størrelsen på salgsprocessen, svœrhedsgraden og mange andre faktorer. Normalt kan dette dog gennemarbejdes på ca. 14 dage – dog har vi altid brug for kundens samarbejde for at blive klædt godt på!

Det næste skridt er ganske logisk for at højne resultaterne af salgskampagnen på længere sigt; vi laver et hurtigt og pragmatisk markeds-tjek! Ofte starter kampagner uden at have alle tingene på plads, så derfor er der nogle elementer som vi altid ser på forinden:

 • Gennemgang af tidligere salgsaktiviteter
 • Analyse af tilbagemeldinger fra potentielle (eller eksisterende kunder) i Tyskland
 • Tilpasning af salgsredskaber så som flyer, brochure, budskab etc.
 • Tjek af egnelse af salgskanal (og meget mere!)

Herefter kan det egentlige salgsarbejde begynde. Baserende på vores omfattende erfaring i salg, kan vi tilbyde en bred vifte af salgskanaler og salgsinstrumenter, når vi bringer din virksomhed ind på det tyske marked:

 • Email marketing (dog aldrig masse-mails)
 • Telemarketing (dog aldrig call center)
 • Personlige møder
 • Events og messer
 • Klassisk post-forsendelser
 • Udvikling af alle nødvendige salgsredskaber
 • POS promotion (og meget mere!)

Ofte gennemføres salgsoptimeringer flere gange, hvorfor vi betragter en salgsproces som et mere eller mindre cirkulært forløb. Det ultimative mål er altid at få kunder i butikken og lave så meget salgsarbejde som muligt! For at sikre dette har vi højtmotiverede medarbejdere, som er dygtige til opsøgende salg og som har den fornødne glœde og motivation. Vi giver meget frirum til at vœre kreativ og starter kun salgsprocesser, hvor vi selv er overbeviste om produkterne.

Når selve salgsarkitekturen er sat op, første salg er i kassen, så er det på tide, at vi også tager os af at implementere en virksom salgscontrolling, sådan at vi kan give vores kunde akkurate updates.

Tilsidst er stigningen af salgspotentialet noget som vi lœgger stor vœgt på. Hvordan kan dette udviddes og hvordan opnår vi på lang sigt et succesrigt salgsmaskineri i Tyskland? Alt efter hvor højt vores kundes ambinitionsniveau er, kan vi tilbyde en del og er også i stand til at koordinere omfattende projekter med flerdimensionelle salgstilgange.

Tjek vores salgshandout for mere information!