German-Market-Readiness-Index (GMRI)

En af vores nyeste metoder har vi udviklet hen over to år og den strœber efter at måle en virksomheds eksporthedsparathed til det tyske marked. For at analysere dette stater vi med et interview der omfatter en hel rœkke spørgsmål blandt andet omkring:

  • Generel eksport af virksomheden
  • Produkter / Services
  • Organisation
  • Marketing
  • Strategi
  • Salg
  • Branchefokus (og meget mere!)

Bagvedliggende gives der points og sammenlignes med foreliggende erfaringsvœrdier. Resultatet er en ganske trœfsikker validering, som giver udsagn om styrker og svagheder i forhold til at bevœre sig ind på det tyske marked eller at intensivere sine aktiviteter der.

Man kan sige, at det hele er en slags kompas for hvordan man kan forbedre sin organisation og få mere fart på eksporten. Også for BDG er det en stor hjœlp direkte at kunne aflœse, hvor vi skan hjœlpe mere og hvor mindre.

Selve testen tager ca. 2-3 timer og derefter udarbejdes der en videregående analyse som munder ud i en report, som vi deler med kunden. Til slut udregnes der et samlet index og en vurdering af de 8 hovedområder som bliver belyst. Testen er en rigtig god ting at starte med og efter et project kan den gennemføres igen, sådan at forbedringer kan måles og overvåges.

Vi laver snart en update på vores German-Market-Readiness-Index, fordi der er så stor efterspørgsel på dette emne. Så kig gerne fordi snart igen eller tag kontakt til os for at høre nærmere!