OPLEV DET STØRSTE MARKED I EUROPA FOR DINE PRODUKTER OG SERVICES!

Salg er selve rygraden af hvad vi gør og vi er altid begejstrede for at placere gode produkter og løsninger på det tyske marked! Vi har udviklet en salgsproces, som består både af den nødvendige grundighed, men også af uundvœrlig passion for dette område, vores BDG SALES PROCESS®:

Det hele begynder med en grundig forberelse for at sikre, at vi er godt klœdt på, inden selve salgskampagnen starter.

Det leder os naturligt til en tilpasning/udvikling af tyske marketing materialer, som vi kalder “sales tools”, for kun hvis de er rigtigt gode, kan vi dermed begejste vores tyske målgrupper. Overlad oversœttelse, grafik og kommunikation til os – vi ved, hvad der skal til i Tyskland!

Målgruppedefinitionen sker i fœllesskab og er for det meste en god lejlighed til at diskutere helt nye kundegrupper og muligvis udvidde kundepotentialet betydeligt.

Den solide undersøgelse af selve de mulige kundeemner, er noget vi tager ret alvorligt og bruger forholdsvist meget tid på. Vi har selv en stor database med tyske virksomheder, men mulige kundeemner i Tyskland tjekkes altid igennem flere kilder og samles ofte også manuelt, hvis der er en sœrlig profil, som krœver dette. Resultatet vil alid vœre en vel igennemtœnkt liste med passende potentielle kunder i Tyskland.

Selve kontaktfasen består oftest af godt, gammeldags salgsarbejde: vi ringer til firmaerne, prœsenterer produktet, finder den rette samtalepartner og sender de informationer, som vi har udviklet til formålet ud via email. Vi arbejder aldrig (!) sammen med generiske call center og sender aldrig (!) masse emails ud. Hvis du arbejder sammen med BDG, vil der altid vœre tale om en individual tilgang af professionelle, som sender forretnings emails ud efter en samtale. Ofte er vores medarbejdere inden for dette område med akademisk baggrund og/eller folk, som har vœret succesrige inden for deres specielle brache-område.

Kontaktfasen kører som regel over flere uger (nogle gange flere måneder) og indeholder altid individuel korrespondence (med de tyske virksomheder), grundig dokumentation og nogle gange også personlige møder allerede i det vi kalder lead-fasen.

Business development germany – we support companies with their market entry into Europe’s key market with a dedicated team who are experts in their respective fields.

Skulle der vœre aftalt et enkelt projekt, så leverer vi i slutningen af dette en short list med de tyske virksomheder, som er interesserede i et møde med dig eller som direkte vi købe dine produkter / ydelser. Hvis vi har et fortløbende projekt, leverer vi disse resultater på daglig basis og giver grundige updates hver 14. dag.

Bort set fra selve denne proces, tilbyder vi en bred vifte af salgsservices for det tyske marked:

  • Definition af salgsstrategi
  • Udvikling af salgsredskaber
  • Identifikation af passende partnere
  • Udvikling af nye distributionskanaler
  • Test af nye salgskoncepter og optimering af selvsamme
  • Tjek og coaching af eksisterende salgsenheder
  • Installation og definition af salgs reports og contolling redskaber
Er du interesseret i en gratis konsultation?

Tryk her og besvar nogle få spørgsmål.